TUINEDUCATIE: TUINCURSUSSEN

Kennis van je tuinruimte en de natuurlijke processen die zich daar afspelen leidt tot inzicht en betrokkenheid.
Inzicht en betrokkenheid zijn de belangrijkste voorwaarden om een duurzame, kwalitatief hoogwaardige tuin te krijgen.

De tuincursussen van Aesculus Tuinbeleving verschaffen je het inzicht om talloze tuinproblemen op een voor jou bevredigende manier aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen.

Tuinontwerpen
15 contacturen verdeeld over 6 bijeenkomsten

Vakbekwaam en Sfeervol Tuinontwerpen
Schriftelijke cursus/vakopleiding

Tuinonderhoud
7,5 contacturen verdeeld over 3 bijeenkomsten

Cursus op maat
Speciaal voor beroepsbeoefenaars