TUINEDUCATIE: WORKSHOP

Ook als professional heb je de behoefte om je kennis te verbreden en te verdiepen. Discussiëren over je vak zorgt voor inzicht en nieuwe zienswijzen.
De workshop van Aesculus biedt hoveniers en tuinontwerpers de mogelijkheid om hun kennis van sfeer en ruimtebeleving te toetsen en te bediscussiëren.

Werkwijze workshop:
Op je bedrijf (of in een reeds gerealiseerde tuin) worden één of enkele (maximaal drie) van je ontwerpen bediscussieerd op het gebied van sfeer en ruimtebeleving. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de randvoorwaarden die de opdrachtgever, de tuin en de omgeving stellen.
Het is dan ook van belang dat je deze gegevens in beeld en/of geschrift kunt overleggen.
Aesculus zal tijdens de workshop haar opmerkingen over sfeer en beleving, waar mogelijk, inzichtelijk maken aan de hand van beeldmateriaal. Beelden zeggen immers zoveel meer dan woorden.
De werkwijze van deze workshop ligt in het verlengde van de serie T&L-artikelen over sfeer en beleving in de tuin (T&L, 2007 nr: 9, 10, 13, 15 en 17). Zie ook: tuinjournalistiek.

Kosten van de workshop zijn variabel (tijdsduur x uurtarief + reiskosten).
De workshop is aan te vragen via e-mail.