KWALITEIT VOLGENS AESCULUS

Bedrijfsmatige kwaliteit:
De bedrijfsmatige kwaliteit wordt vooral bepaald door de procedures die een bedrijf volgt, zowel intern (algemene bedrijfsvoering) als extern (met en bij opdrachtgevers). De interne kwaliteit wordt tegenwoordig steeds vaker bewaakt door keurmerken als Groenkeur. De externe kwaliteit is o.a. door de grote diversiteit aan opdrachtgevers, met elk hun eigen beleving, en de invloed van de natuur op het eindresultaat veel lastiger te meten. Toch zijn ook voor externe kwaliteit procedures bepalend. Welke stappen volgen elkaar op en waaruit bestaan ze?

De eerste stap is altijd het afbakenen van de dienstverlening. Dat is het samen met de opdrachtgevers vaststellen van de randvoorwaarden waarbinnen de dienstverlening tot stand komt. Deze randvoorwaarden omvatten bijvoorbeeld de wensen van de opdrachtgevers (sfeer, gebruik) en de mogelijkheden van de tuin (oppervlakte, ligging, bodem) of de beplanting (snoei, kap, aanplant).
Aesculus besteedt veel tijd aan het opstellen van je profielschets. Bij grote particuliere opdrachten wordt o.a. gebruik gemaakt van GroenProfiel. Daarnaast geeft Aesculus een toelichting op de te volgen werkwijze.
Je kunt dan zien hoe je mee kunt denken over de kwaliteit van het eindresultaat.
Afspraken en interpretaties van Aesculus worden altijd schriftelijk ter bevestiging aan je voorgelegd.
Dit biedt een extra controlemogelijkheid voor de gewenste kwaliteit.

De invulling van volgende stappen is afhankelijk van de in de eerste stap overeengekomen dienstverlening.
De laatste stap betreft de service van het bedrijf. Ook service is een onderdeel van de externe, bedrijfsmatige kwaliteit. Zeker in de tuin, waar de natuur een grote invloed heeft*, is een breed servicepakket noodzakelijk om adequaat op onvoorziene gebeurtenissen in te spelen.
De service van Aesculus wordt afgestemd op de gewenste dienstverlening. Wil je bijvoorbeeld een lijstje met vaste planten die het goed zouden moeten doen in je tuin, dan krijg je niet alleen een lijstje met plantennamen, maar een gevarieerd sortiment met hun standplaatseisen en daarbij een onderverdeling in ‘zeer geschikt’ en ‘geschikt’. Heb je zelf al wat planten aangegeven, dan wordt van deze planten ook genoemd of ze ‘zeer geschikt’, ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ zijn. Bij de laatste groepen wordt dan tevens bij elke plant vermeld waarom ze niet ‘(zeer) geschikt’ is. Op die manier kun je zelf afwegen welke planten je uiteindelijk toepast. Daarnaast werkt Aesculus slechts aan één opdracht tegelijk. Alleen zo is een optimale inleving in jouw wensen en situatie het resultaat. Bovendien ben je dan verzekerd van mijn onverdeelde aandacht en betrokkenheid.

De tweede factor voor kwaliteit is de vakmatige kwaliteit.

* In de tuin heb je te maken met de onberekenbare factor NATUUR. Droog-nat, heet-koud, hagel-sneeuw
hebben een grote invloed op de duurzaamheid en het beleven van de tuin en daarmee op de waardering
(= kwaliteit). Het is daarom belangrijk om uit te gaan van de hoogst mogelijke kwaliteit in ontwerp, aanleg
en service, zodat de beleving van de tuin bij alle weersomstandigheden waardevol blijft (geen: verzakte
bestrating, lekke vijver, uitval in de haag e.d.) en de duurzaamheid gewaarborgd.