KWALITEIT VOLGENS AESCULUS

Betrokkenheid:
De betrokkenheid van alle partijen is bepalend voor de manier waarop de kwaliteit van dienstverlening tot stand komt en ervaren wordt. Met hart voor de zaak kom je immers verder dan wanneer je de kantjes eraf loopt. Betrokkenheid bereik je door mensen de ruimte te geven voor eigen inbreng en het benutten van hun persoonlijke kwaliteiten.
Dit betekent dat niet alles tot in detail vooraf vastgelegd moet worden, maar wel dat de hoofdlijnen en de belangrijke details zijn afgebakend. Binnen dat kader kan iedereen dan zelf, maar altijd in overleg, invulling geven aan de dienstverlening.
Een goede relatie (klik) tussen opdrachtgever en dienstverleners biedt de grootste kans om op alle niveaus de gewenste kwaliteit van dienstverlening te definiƫren. Zie ook deze column over persoonlijke kwaliteiten.
Aesculus betrekt de opdrachtgevers bij het adviesproces en geeft de hovenier, bij gebleken vakmanschap, speelruimte in de uitvoering en afwerking van de aanlegdetails. Daarnaast weigert Aesculus opdrachten als ‘de klik’ met de opdrachtgever er niet is.

Ter illustratie een praktijkvoorbeeld van gebrekkige kwaliteit als de bedrijfsmatige en vakmatige kwaliteit niet in orde zijn en ook de betrokkenheid te wensen overlaat.