KWALITEIT VOLGENS AESCULUS

Wat is kwaliteit? Product
Als het gaat om producten is het nog relatief eenvoudig om de eerder genoemde definitie van kwaliteit te hanteren.
Van de meeste producten zijn de eigenschappen namelijk goed aan te geven omdat het product tastbaar is. Het formaat, de dikte, het gewicht en de afwerking van een grindtegel zijn bijvoorbeeld duidelijk waarneembaar. Ook haar ingrediƫnten (grind, zand, cement, wapening e.d.) zijn duidelijk aan te geven.
Je kunt je derhalve voor de koop nauwkeurig laten informeren en zodoende vaststellen of het product aan je kwaliteitseisen (normen) op het gebied van gebruik, uitstraling, duurzaamheid e.d. voldoet.

Wat is kwaliteit? Dienstverlening
Bij dienstverlening is het definiƫren van kwaliteit een heel ander verhaal. Daar is op het moment van aankoop namelijk geen sprake van aanwezige eigenschappen. Die worden pas zichtbaar in de loop van de dienstverlening of zelfs pas daarna. Bij dienstverlening wordt de te leveren kwaliteit dan ook vastgesteld op basis van duidelijke afspraken tussen dienstverlener(s) en klant(en). Die afspraken omvatten de invulling van de dienstverlening en de manier waarop ze wordt gerealiseerd. Het is logisch dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit wordt gedeeld door alle betrokken partijen. De mate van verdeling hangt af van de gemaakte afspraken. Hoe duidelijker de afspraken, hoe kleiner de kans op misverstanden en interpretatieverschillen en hoe evenwichtiger de verdeling van de verantwoordelijkheid.
De kwaliteit van dienstverlening is goed te zien aan de hand van een voorbeeld.

Samenvattend:
De kwaliteit van een product ligt vooraf vast en het is voor jou alleen nog de vraag of die voldoet aan jouw eisen. Met andere woorden: “Take it or leave it”
Bij een dienstverlening ben je zelf medebepalend voor de uiteindelijke kwaliteit.
Factoren die hierbij een rol spelen zijn de bedrijfsmatige kwaliteit, de vakmatige kwaliteit en de betrokkenheid van de partijen.