KWALITEIT VOLGENS AESCULUS

Vakmatige kwaliteit:
De vakmatige kwaliteit wordt vooral bepaald door de kennis (zowel in theorie als praktijk) van het groenvak. Creativiteit en vakmanschap, ruimtelijke vormgeving, toepassing van planten, materialen, constructies en accessoires vormen de belangrijkste elementen van de vakmatige kwaliteit.
Kennis resulteert in een doordacht advies of ontwerp, waarin sfeer, constructies, vormgeving, materialen, planten en beheer volledig op elkaar zijn afgestemd voor een optimale tuinbeleving.

Aesculus bestudeert dagelijks materialen, constructies en planten op hun effecten op sfeer en tuinbeleving. Veel materialen veranderen bijvoorbeeld sterk van kleur als ze nat zijn met als gevolg een ander (negatief?) effect op sfeer en beleving. Alle tuinadviezen van Aesculus worden daarom aan deze effecten getoetst en volledig afgestemd op de gewenste sfeer en tuinbeleving.
Aanlegbegeleiding door Aesculus is gericht op het stimuleren van de creativiteit en het vakmanschap van de hovenier en het voorkomen (of tijdig oplossen) van interpretatieverschillen. Door deze handelwijze raken de hovenier en de opdrachtgever vaak sterker betrokken bij de tuin.