KWALITEIT VOLGENS AESCULUS

Wat is kwaliteit?
Een gangbare definitie van kwaliteit luidt: “Een waardeoordeel gebaseerd op aanwezige eigenschappen”.

Naar mijn idee een nogal vage definitie want om een waardeoordeel te geven moet je de eigenschappen kunnen toetsen aan één of meerdere normen, maar welke? En welke norm vind jij doorslaggevend?
De consumentenbond en enkele productvergelijkingsites op het internet hebben bijvoorbeeld niet voor niets in hun testen een weegmethode (norm) meegenomen, waarmee je de testresultaten naar je eigen kwaliteitseisen kunt vertalen.
Naast het ‘normenprobleem’ geldt ook nog dat de kwaliteit van een product anders vastgesteld wordt dan de kwaliteit van dienstverlening. Door al deze vaagheid wordt het begrip kwaliteit in de praktijk te pas en te onpas gebruikt, waardoor ze nauwelijks nog betekenis heeft.