TUINEDUCATIE:

Elke tuin is een unieke mix van levend (planten en dieren) en dood (materialen en constructies).
Door de aanwezigheid van levende organismen is een tuin een dynamisch geheel welke onder invloed staat van menselijke activiteiten en die van de natuur.
Enige kennis is noodzakelijk om op verantwoorde wijze een duurzame tuin met een optimale sfeer en tuinbeleving mogelijk te maken.

Niet alleen kennis van je tuin en alles wat zich daar afspeelt, maar vooral ook zelfkennis.
Naast zelfkennis is betrokkenheid bij je tuin een belangrijke factor om een duurzame tuin te verkrijgen. Betrokkenheid wordt vaak groter als kennis toeneemt en het onbekende bekend wordt.
De cursussen, workshops en lezingen van Aesculus Tuinbeleving zijn daarom niet alleen gericht op het vergroten van je kennis, maar ook op het aanwakkeren en voeden van je liefde voor tuinen.