TUININFORMATIE: TUINARTIKELEN EN PUBLICATIES

Veel tuinliefhebbers hebben problemen met de planten in hun tuin. De planten doen het niet of juist veel te goed met alle gevolgen vandien voor de tuinbeleving.
Aesculus Tuinbeleving schrijft daarom regelmatig artikelen over het gebruik van planten in de tuin.

Op deze pagina vind je een selectie van deze artikelen.

“Elke plant schept een band” gaat over de functies die planten in de tuin kunnen vervullen en hoe ze je tuinbeleving kunnen vergroten.

“Schilderen met Planten” gaat over de lessen die tuinvrouw Gertrude Jekyll een eeuw geleden leerde over het combineren van planten en waar wij nu nog altijd dankbaar gebruik van maken.

“Zeg het met blad” gaat over de groep planten die door particulieren sterk onderschat wordt. Professionals zijn het er al wel over eens. Bladplanten geven sfeer, karakter en kracht aan een tuin en zijn daarom onmisbaar in elke tuin.

“Natuurlijk Tuinieren” is een pleidooi om nu eens niet alles in je tuin te willen regelen, maar afstand te nemen en de natuur een kans te geven.

“Onder begeleiding” is een praktisch gevolg op het vorige artikel. Het gaat over de manieren waarop je je tuin kunt onderhouden en houdt je een spiegel voor.